Top

Nam Burner RAM 550 Brülör

Nam Burner RAM 550 Brülör

Uygulama Alanları


- NAM BURNER proses yakıcılar düşük ve yüksek basınçlı yanma odalarına uyumlu çalışır,

- Kızgın yağ ve buhar ile endirekt çalışam ram ve kurutma makinelarının direk ısıtma sistemine dönüştürülmesinde,

- Folyo teneke metal sanayide,

- Tekstil sanayisinde, pişirme ve kurutma ünitelerinde,

Nam Burner RAM 550 Brülör

Teknik Özellikler:
- Geniş yanma aralığı,
- Özel hava turbülatörü sayesinde dengeli ve temiz yanma,
- Doğalgaz ve LPG ile çalışma,
- Düşük Gaz Basıncı İle Çalışma,

- Kolay montaj, işletme ve bakım kolaylığı,
- İyonizasyon elektrodu ile yanma emniyeti kontrolü,
- Isıya dayanıklı CRNi yanma başlığı,
- Alüminyum döküm hava fanı,
- Oransal çalışma sistemi ile yüksek yanma verimliliği.

- NAM BURNER proses gaz yakıcıları, proses hava ısıtma uygulamaları için dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.

- Uygulamanın yapıldığı tesisin proses havasının ısı kontrolünü sağlayan cihazlardan gelen sinyaller ile serve motorlu gaz vanası ve hava klepe sistemi brülörün hassa ve oransal olarak çalışmasını sağlar.

- Özel geliştirilmiş yanma türbülatörü içinden geçen gaz akışı ve hava karışımı yanma odasında stabil alev ve iyi bir yanma oluşturmaktadır.

- Elektronik ateşleme sistemi ile tutuşturma işlemi iyonizasyon elektrodu yardımı ile yanma kontrolü sağlanmaktadır.

- Özel dizayn edilmiş hava fanı sayesinde bakım ihtiyacının minimuma indirgenmesi sağlanmıştır.

Ürün TipiRam 550
A 200 mm
B 285 mm
C 320 mm
D 147 mm
E 170 mm
F 260 mm
Ağırlık 70.8 Kg.
Brülör TipiRam 550
Max Kapasite (kW) 640
Min Kapasite (kW) 20
Çalışma Aralığı 32:1
Max Gaz Debisi 66
Min Gaz Debisi 3.33
Yakma Havası 726
Test Noktasında Gaz Basıncı 2.2
Gaz Bağlantı Çapı 1.1/2"
Gaz Giriş Basıncı (mbar) 21-50
GaleriGaleri